ucs@ucs.lv

24 st. UCS servisa līnija 6 7409465

Vai rakstiet service@ucs.lv


 

ucs.lv > Risinājumi

R-Keeper risinājumi paredzēti bistro, kafejnīcas, bāra, restorāna, kluba darba ražīguma un efektivi- tātes kāpināšanai.

R-Keeper viesnīcu vadības risinājumi, kas pare- dzēti viesnīcām, moteļiem, kempingiem, tūristu bāzēm, palīdzēs nodrošināt ātru un kvalitatīvu viesu apkalpošanu.

„UCS - Premjera” – biļešu tirdzniecības risinā- jums kinoteātru tīkliem, teātriem un lielajiem izklaides kompleksiem.

Klientu apkalpošanas vadības un uzskaites sistēmas spēļu centriem, atrakciju parkiem, SPA centriem, sporta klubiem, ūdens parkiem, boulingiem un baseiniem.

Personāla vadības, darba laika un samaksas uzskaites programmas, kuras izmantojamas dažāda lieluma uzņēmumos.

Stabila un uzticama mazumtirdzniecības vadības sistēma.

SIA "UCS" Lokomotīves 34, Rīga, LV-1057, Latvija / "UCS" ofisa tālr. 6 7409470 /" UCS" serviss atbildēs uz Jūsu jautājumiem pa tālr 6 7409465 / Rakstiet mums ucs@ucs.lv © 2017 SIA"UCS"

"UCS" grupas citas kompānijas : www.ucs.ru, www.ucs.lt, www.usc.ee About R-Keeper in Engish : www.rkeeper.com