ABONEMENTA MODUĻI

Līgumu uzskaites modulis

Līgumu uzskaites modulis ir paredzēts sadarbības uzņēmumu datu uzglabāšanai un uzturēšanai, kā arī Līgumu datu ievadei, individuālo tarifu sastādīšanai, maksājumu uzskaitei un pārvaldei.

r_keeper – ēdināšanas uzņēmuma uzskaites un vadības sistēma

StoreHouse – noliktavas uzskaites sistēma.