StoreHouse_5

– modulis pilnībā automatizē ražošanas vadību, ļauj efektīvi pārvaldīt noliktavu, sekot izmaksām, veikt racionālus iepirkumus un kontrolēt personāla darbības.
– atskaites par pilnu preču kustību (ieņēmumi, izdevumi, komplektēšana u.c.);
– ēdienu kalkulācija (automātisks pašizmaksas aprēķins);
– pilns korespondentu saraksts, izvērsts dokumentu saraksts;
– inventarizācija (iespēja inventarizēt pusfabrikātus);
– preču norakstīšana, pamatojoties uz realizētajiem ēdieniem, izmantojot vai neizmantojot aizvietojamus produktus;
– aprēķini programmā StoreHouse tiek veikti pēc FIFO metodes;
– preču datu ievade un glabāšana, kā arī mērvienības, korespondenti, valūtas, nodokļi u.c.;
– izmantojot automātisko meklēšanu, kopēšanu, sistēmā ir iespējams daudz ātrāk aizpildīt sarakstus un dokumentus;
– informācija par atlikumiem, atlikumi atbilstoši mērvienībām vai ieņēmumiem;
– piegādātāju / saņēmēju analīze, norēķini ar piegādātājiem / saņēmējiem, korespondentu analīze, piegādātāju cenu kontrole;
– iepirkumu grāmata, pārdošanas grāmata, pārvedumu žurnāls, rēķinu bilance, bilance pa korespondentiem.
– realizācijas akts, realizācija pa dienām;
– komplektu saraksts, kalkulāciju kartes, paredzamās preču cenas.

PRIEKŠROCĪBAS SALĪDZINĀJUMĀ AR
CITĀM UZSKAITES SISTĒMĀM:

19

Jebkura lieluma restorāna biznesa (sākot no nelielas kafejnīcas līdz grupu un apakšgrupu sarežģītas konfigurācijas uzņēmumam) pilna uzskaite vienā datu bāzē.

Dažādu uzskaites vienību iestatījuma iespējamība vienai precei dažāda veida dokumentos.

Automātiskā dokumentu kustības ķēde, sākot no gatavas preces realizācijas kasē līdz izejvielu pasūtījumam no piegādātāja.

Visi ēdiena pagatavošanas varianti vienā kalkulācijas kartē. Ražošana no izejvielām vai pagatavošana no pusfabrikātiem – viss tiek uzskaitīts vienā vietā.

Automātiskā preču norakstīšana pēc r_keeper dienas beigām.

Vispilnīgākā preču pārpalikumu un iztrūkumu uzskaite, kuru var izsekot līdz pirmatnējiem dokumentiem, pastāvīga novirzes kontrole.

Preču pieņemšanas – nodošanas process no vienas noliktavas uz otru arsaņēmēja apstiprinājumu ļauj pareizi noformēt darbinieku materiālo atbildību.

Noliktavas inventarizācija ne tikai pēc faktiskiem preču atlikumiem, bet arī pēc gatavo ēdienu un pusfabrikātu atlikumiem, ar automātisku kalkulācijas kartes atvēršanu.

r_keeper sistēma paredzēta restorāniem ar apkalpošanu pie galdiņiem. Lai palaistu r_keeper sistēmu ir nepieciešami trīs pamat moduļi: Kases modulis, Menedžera Modulis, Noliktavas Modulis. Tieši šī veida apkalpošanas uzņēmumu vadītājiem jāpievērš uzmanību sekojošiem papildus moduļiem: Mobilais viesmīlis, Galdiņu rezervēšana, Virtuves modulis KDS, Delivery. Attālinātai restorāna darbības kontrolei Jums jāiegādājas Monitoringa moduļi.

r_keeper sistēma saņēmusi īpašu atzinību no “Fast Food” koncepcijas restorānu īpašniekiem, jo vairāki moduļi tika uzrakstīti tieši ātrās ēdināšanas uzņēmumu specifikai. Mēs iesakām pievērst īpašu uzmanību sekojošiem moduļiem: Otrais kases ekrāns, VDU – virtuves modulis, Ēdienkarte lielajā ekrānā, Elektroniskās rindas sistēma, Pašapkalpošanās terminālis, Automašīnu caurbraukšanas serviss. Šie papildus moduļi atrisina visus uzdevumus, kas saistīti ar Fast Food pārdošanas apjomu palielināšanu. Sākumam jums nepieciešami tikai trīs moduļi: Modulis kases sistēmai, Menedžera modulis, Noliktavas uzskaites modulis StoreHouse.  Protams, attālinātai uzņēmuma pārvaldei – Monitorings.