ABONEMENTA MODUĻI

Pasākumu atsekošanas modulis

Dod iespēju atsekot resursu nodarbinātību online režīmā.

r_keeper – ēdināšanas uzņēmuma uzskaites un vadības sistēma

StoreHouse – noliktavas uzskaites sistēma.