ABONEMENTA MODUĻI

Pasākumu Online modulis

Ir paredzēts apmeklējumu abonementa iegādei un pasākumu rezervēšanai internetā, kā arī nodrošina klientam visu nepieciešamo informāciju par objekta resursiem un pasākumiem reālajā laikā.

r_keeper – ēdināšanas uzņēmuma uzskaites un vadības sistēma

StoreHouse – noliktavas uzskaites sistēma.