Darba laika uzskaite

Kā zināms, aprēķināt strādnieku darba laiku būtu lietderīgi jebkurā uzņēmumā, neatkarīgi no tā ilguma, darbības jomas un uzņēmējdarbības procesiem. Laika zaudējums, kas izriet no kavējumiem un neefektīvas strādnieku nodarbināšanas, nozīmē arī finansiālu zaudējumu. Jāatzīmē, ka izmaksas, kuras rodas neefektīvi izmantojot noteikto darba laiku, var būtiski pārsniegt izmaksas, kuras veidojas, nodrošinot darba laika uzskaites automatizāciju un uzturēšanu.
U_C_S kompānija  sadarbībā ar “BioLink” piedāvā mūsdienīgu, pilnvērtīgu risinājumu – BioTime, kas ļauj automatizēt darba laika kontroli. Ar U_C_S piedāvātās sistēmas palīdzību klients var precīzi aprēķināt algu personālam, ņemot vērā faktiski nostrādāto laiku, uzlabot darba disciplīnu un novērst iespējamu krāpšanu.
Lasīt vairāk šeit.