Jaunākā r_keeper_7 kases sistēmas modifikācija ir iekļauta VID publiskojamā kases sistēmu un apkalpojošo dienestu reģistrā.

Datums: 30.06.2020

Vēlamies Jūs informēt par to, ka esam veikuši mūsu restorānu darba automatizācijas sistēmas r_keeper_7 uzlabojumus un jauninājumus, kā rezultātā ir veiktas nozīmīgas izmaiņas kases sistēmas darbībā.

Pamatojoties uz likumdošanas prasībām, aktuālā r_keeper_7 kases sistēmas modifikācija tika iesniegta uz atbilstības pārbaudi neatkarīgā atbilstības pārbaudes institūcijā (kases sistēmu, atbilstības pārbaude ir kases sistēmu, modifikāciju un programmas versijas pārbaude, lai pārliecinātos par atbilstību nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām).  Un šobrīd esam saņēmuši atbilstības pārbaudes institūcijās apliecinājumu, kas apstiprina, ka minētā kases sistēma atbilst normatīvajiem aktiem par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām.

Atbilstoši mūsu iesniegumam Valsts ieņēmumu dienestam, aktuālā r_keeper_7 kases sistēmas modifikācija
no 17.06.2020 ir iekļauta VID publiskojamā kases sistēmu un apkalpojošo dienestu reģistrā
zem nosaukuma 
RKEEPER7 -R 1.0.0.6.B

Vēršam Jūsu uzmanību, ka apkalpojošam dienestam ir pienākums informēt lietotāju par tā lietošanā esošās kases sistēmas modeļa (modifikācijas) jaunas versijas reģistrāciju un veikt nepieciešamās darbības versijas atjaunošanai ne vēlāk kā triju mēnešu laikā no jaunas modifikācijas reģistrācijas VID datubāzē.
“116.1 2. triju mēnešu laikā no elektroniskās ierīces vai iekārtas modeļa (modifikācijas) jaunas versijas reģistrācijas Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datubāzē (reģistrā) nodrošināt lietotājam kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas pielāgošanu vai nomaiņu un, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu, iesniegt šo noteikumu 92.5. apakšpunktā minēto informāciju.”
(MK 27.11.2018. noteikumu Nr. 733 redakcijā)
Līdz ar šo, tuvākā laikā mēs sazināsimies ar Jums individuāli un saskaņosim izpildes termiņus un nepieciešamo darbu apjomu tieši jūsu lietošanā esošās(o) kases sistēmas(u) atjaunināšanai uz aktuālo modifikāciju.

Papildus norādām būtiskās izmaiņās jaunajā RKEEPER7-R 1.0.0.6.B kases sistēmas modifikācijā:

1) visas kases sistēmas izdrukas, tajā skaitā arī servisa pasūtījumu druka uz virtuvi un bāru, tiek papildināta ar kases sistēmas lietotāja pilniem rekvizītiem un izdrukas  kontrolsummām. Šādā veidā servisa pasūtījumu čeki ir saglabāti kases kopējā kontroles lentē;
2) lietotājam ir liegta iespēja atcelt starprēķinu. Tas nozīmē, ka katrs izdrukātais starprēķins būs jānoslēdz izsitot fiskālo apmākas čeku ar apmaksu. Kļūdu gadījumā iepriekš izdrukāto čeku būs jāatmaksā un atkārtoti jānoformē pasūtījums;
3) ir realizēts čeka un bankas termināla izdrukas apstiprinājuma apvienošana vienā fiskālā dokumentā pie integrētiem kredītkaršu termināļu risinājumiem;
4) naudas lādes atvēršana būs piesaistīta pie skaidrās naudas valūtu tipa. Apmaksas ar kredītkarti naudas lādi neatvērs;
5) naudas lādes atvēršanās pie ievades bez dubultas apstiprinājuma taustiņa nospiešanas. Šajā gadījumā kasierim ir redzams izdodamais naudas atlikums pareizajā brīdī;
6) ir pilnveidota pāreja uz vasaras laiku;
7) ir uzlabota sistēmas kopēja stabilitāte, novērstas sistēmas iekšējas nepilnības, kas radās neparedzētas kases sistēmas izslēgšanas gadījumos un citas kļūdas.

Ar cieņu,
Jūsu UCS”