18-04

Laiks, kad noliktavas uzskaite restorānā tika veikta uz papīra, jau ir pagātne. Specializētu datorprogrammu lietošana mūsdienās ir kļuvusi par ikdienišķu parādību. Tomēr starp daudzām programmām ir jāizvēlas optimālākais produkts, kurš būtu ērts darbarīks visiem, kuri iekļauti uzskaites procesā, darbā, un tādā veidā ļautu restorānu vadītājiem saņemt optimālu informāciju par restorāna darbību. “StoreHouse” atbrīvos Jūs no daudzām problēmām, kuras rodas restorānu uzskaitē.

 

StoreHouse priekšrocības:

 • sistēma darbojas īpaši ātri, pat par vairākiem gadiem uzkrātie dati netraucē un nebremzē sistēmas darbu. Tas ir īpaši aktuāli pie liela apstrādājamā informācijas daudzuma, tādā veidā ietaupot darbinieku laiku;
 • lietotājs neizjūt atšķirību, strādājot ar datoru tīklā vai lokāli;
 • kopš pašreizējā programmas versijā izveidots kopējais preču saraksts (izejmateriāli, pusfabrikāti, pārdodamie ēdieni, pakalpojumi), šis risinājums ir ļoti ērts lietotājam, jo nav jāveido papildus kalkulācijas kartes, jo prece tiek uzreiz iegrāmatota un pārdota (neveicot ar šo preci nekādus ražošanas procesus). 
 • Gribi vairāk informācijas?
  SPIED ZEMĀK!

Lasi vairāk par StoreHouse priekšrocībām, SPIED ŠEIT!!!

 • programma ļauj veikt ne tikai restorāna, bet arī veikala uzskaites funkcijas. Tas ir īpaši aktuāli restorānu īpašniekiem, kuriem pieder nelielas konditorejas vai citi veikali un kuri nevēlas investēt speciālās veikaliem paredzētās uzskaites sistēmās;
 • programmā ir paredzēta iespēja norakstīt tikai tos produktus, kuri izlietoti, t.i., ja viesis ēdiena pasūtīšanas laikā lūdza, lai tie netiktu pievienoti ēdienam, piemēram, ja viesis auksto zupu lūdza pagatavot bez olas – programma nenorakstīs olas no aukstās zupas kalkulācijas kartes;
 • lietotājs pats var rediģēt drukājamās formas, tādēļ tās ir ļoti ērti pielāgot konkrētā klienta vajadzībām;
 • iespēja pieslēgties pie noliktavas programmas caur internetu. Šī sistēma ir īpaši praktiska un aktuāla īpašniekiem, kuri bieži ceļo vai kuriem pieder vairāki restorāni, jo no vienas darba vietas var kontrolēt restorānu darbību, kuri atrodas dažādās vietās. Tas ir ērti arī uzskaitvežiem, kuri veic vairāku restorānu uzskaiti vai strādā mājās;
 • konkrētam darbiniekam vai darbinieku grupai var piešķirt noteiktas lietošanas tiesības programmā, ar kuru palīdzību tas varēs veikt tikai viņam paredzētās darbības. Piem., lietotājs (ja tam ir tiesības) var nobloķēt programmā savu ievadīto dokumentu rediģēšanu. Ja viens darbinieks veic virtuves iepirkuma dokumentu ievadi, bet cits bāra – tad tie varēs koriģēt tikai savus ievadītos dokumentus;
 • sistēma ļauj precei piešķirt vairākas kalkulācijas kartes. Atkarībā no ēdiena pārdošanas vietas sistēma var automātiski izvēlēties atšķirīgu ēdiena kalkulācijas karti;
 • ievadot visus inventarizācijas datus dokumentā, programma automātiski aprēķina iztrūkumu vai pārpalikumus;
 • noliktavas programma “StoreHouse” dod iespēju kontrolēt piegādātāju piegādājamo produktu cenas. Pastāv iepirkuma/ pārdošanas cenrāži;
 • sistēmā paredzēta iespēja kontrolēt preču atlikumus pasūtījumiem, nosakot to maksimālo un minimālo daudzumu noliktavā;
 • uzskaites sistēma “StoreHouse” ļauj izmantot aizvietojamus produktus, tas nozīmē, ja noliktavā preces nav, tā tiks automātiski aizvietota ar preci, kura būs norādīta aizvietojamo produktu sarakstā. Šajā gadījumā nevajadzēs mainīt kalkulāciju kartes, tiks norakstītas tieši tās preces, kuras tiks izlietotas;
 • ja programmā “StoreHouse” ir ievadīti ieņēmumi un norakstījumi, atskaitēs var redzēt preču atlikumus.

Tehnologiem – sistēmā paredzētas šādas iespējas:

· kalkulācijas karšu izveide jebkurai izstrādājuma normai;
· tehnoloģisko karšu un izstrādes aktu veidošana;
· kalkulācijas kartes derīguma izveide;
· kalkulācijas kartes ievadīšanas vēsture;
· neierobežots kalkulācijā iekļauto kalkulāciju daudzums;
· aizvietojamu produktu izmantošana;
· negatīvas kalkulācijas ievadīšana;
· automātiska ēdienu pašizmaksas, uzcenojuma, paredzamās cenas aprēķināšana;
· kartes kaloriju daudzuma aprēķināšana.

ēdiens1

StoreHouse v4  iespējas:

Ar programmu “StoreHouse” iespējams pilnībā kontrolēt ražošanas procesu restorānos, kafejnīcās un ātrās apkalpošanas restorānos.

1. SISTĒMAS FUNKCIONĀLĀS IESPĒJAS:

 • atskaite par pilnu preču kustību (ieņēmumi, izdevumi, komplektēšana u.c.);
 • ēdienu kalkulācija (automātiska pašizmaksas aprēķināšana);
 • pilnīgi automatizēta preču norakstīšana, pamatojoties uz realizētajiem ēdieniem (izmantojot vai neizmantojot aizvietojamus produktus);
 • inventarizācija (iespēja inventarizēt pusfabrikātus);
 • datu ievadīšana un glabāšana par precēm, kuras tiek izmantotas ražošanā, mērvienības, korespondenti, valūtas, nodokļi utt.; datu apmaiņa, izmantojot “Store House Back Office“;
 • izmantojot automātisko meklēšanu, kopēšanu, sistēmā ir iespējams daudz ātrāk aizpildīt sarakstus un dokumentus;
 • aprēķini programmā “StoreHouse” tiek veikti ar FIFO metodi.

2. ATSKAITES:

Programmā “StoreHouse” iespējams izveidot sekojošās atskaites:

 • ziņojums par atlikumiem, ziņojums par daudzuma (skaita) atlikumiem, atlikumi atbilstoši mērvienībām, atlikumi atbilstoši ieņēmumiem;
 • preces kustība, preču grupas kustība, ziņojums par apgrozījumu, izvērsts ziņojums par apgrozījumu;
 • atskaite par precēm;
 • piegādātāju analīze, saņēmēju analīze, norēķini ar piegādātājiem / saņēmējiem, korespondentu analīze, piegādātāju cenu kontrole;
 • realizācijas akts, realizācija pa dienām;
 • komplektu saraksts, kalkulāciju kartes, paredzamās preču cenas;
 • iepirkumu grāmata, pārdošanas grāmata, pārvedumu žurnāls, rēķinu bilance, bilance pa korespondentiem;
 • pilns korespondentu saraksts, izvērsts dokumentu saraksts.

Šīs uzskaitītās atskaites var veidot uz konkrētu datumu vai periodu, par konkrētu noliktavu vai noliktavu grupu, preču grupu vai konkrētu preci, pa piegādātājiem vai saņēmējiem. Atskaites var eksportēt uz Microsoft Word, Microsoft Excel vai citām Windows programmām.

Programma “Store House Utilities” ļauj izmantot papildus atskaites, piemēram:

 • operatīvie atlikumi;
 • preču kustības analīze OLAP;
 • nemaksātāju analīze;
 • preču cenu analīze (FoodCost).

3. NOLIKTAVAS ADMINISTRĒŠANAS IESPĒJAS

programma “Store House SDB Manager” ļauj noteikt lietotāju tiesības, strādājot ar programmu un ierobežot pieeju datiem.

ēdiens2

“StoreHouse Lite” – vienkāršotais risinājums restorāna noliktavas pārvaldei.

Laikā, kad konkurence starp restorāniem ir sasniegusi kulmināciju un darba tirgū iestājusies nelabvēlīga situācija, kad algas līmenis ir samērā augsts, restorānu īpašniekiem vajag meklēt risinājumus kā var samazināt izdevumus. Restorānu lielāka daļa līdz šim brīdim cenšas kontrolēt noliktavas atlikumus un preču plūsmu, izmantojot daudz cilvēku resursu noliktavas uzskaitei. Noliktavas pārzinis cenšas pēc iespējas laicīgi un precīzi vest noliktavas uzskaiti, ievadīt un labot noliktavas uzskaites programmā ēdienu kalkulācijas kartes, pēc kurām notiek produktu norakstīšana katru darba dienu. Šis darbs prasa lielu uzmanību, rūpīgu noliktavas darbinieka darbu.

U_C_S  piedāvā vienkāršotu noliktavas uzskaiti, neizmantojot kalkulācijas kartes noliktavas pārvaldē. Tā ir grūtāk kontrolēt preču kustību, bet 4 reizes samazinās darba izdevumi. Šī metode ir ļoti populāra ASV, kur sabiedriskās ēdināšanas iestādes daudz stingrāk kontrolē preču kustību pēc statistiskās analīzes metodes. Šinī gadījumā vajag aktīvi katru nedēļu vai mēnesi vērot attiecību starp pašizmaksu un pārdošanu. Gadījumā, ja šī attiecība procentuāli aug, tas nozīmē pašizmaksa aug straujāk nekā pārdošana. Tam par iemeslu varētu būt iepirkumu cenu pieaugums vai darbinieku ļaunprātība. Restorānu vadībai tad vajadzētu analizēt šo situāciju un veikt pasākumus pašizmaksas pieauguma cēloņu novēršanai.

Vienkāršotai noliktavas uzskaitei var ērti izmantot „StoreHouse Lite” programmatūru. Izmantojot šo moduli, var vispirms ieekonomēt daudz darba laika, jo ievadīt vajadzēs tikai iepirkumu dokumentus un inventarizācijas rezultātus. Tā mēs iegūstam atlikumus un summas par inventarizācijas periodu. Vēlāk šos datus var analizēt, salīdzinot ar datiem par iepriekšējo periodu. Tieši šī salīdzināšana paradīs finanšu rādītāju izmaiņu, no kuriem var taisīt secinājumus un pieņemt tālākus lēmumus.

Svarīgi ir tas ka uzņēmums ekonomē ne tikai pastāvīgās izmaksas, bet arī sākotnējā investīcija programmatūras iegādei samazinās vairāk, kā 3 reizēs. Šo metodi var ieteikt nelielam uzņēmumam, kafejnīcai ar nelielu sortimentu, vai dārgam restorānam, kurā ēdienu uzcenojums ir diezgan liels un nav tik svarīgi sekot precīzai un pilnai kalkulācijai, kas var neatmaksāties darba izmaksu segšanai.