Svarīga informācija r_keeper sistēmas lietotājiem

Datums: 28.02.2018

Cien. sadarbības partneri,

Vēlamies Jūs informēt, ka 2015.gada decembrī ir apstiprināti grozījumi jau 2014.gada februārī pieņemtajiem Ministru Kabineta Noteikumiem Nr. 95 (tehniskās prasības) un Nr.96. (lietošanas noteikumi), nosakot termiņu  2017. gada 1. janvāri, kas reglamentēs jaunu pieeju kases aparātiem un kases sistēmām. Ar šo normatīvo aktu aktuālajām redakcijām varat iepazīties http://likumi.lv/doc.php?id=265486http://likumi.lv/doc.php?id=265487

Minētie grozījumi izvirza jaunas, stingrākas tehniskās prasības visām nodokļu un citu  maksājumu reģistrēšanas elektroniskajām iekārtām. Līdz ar to VISI līdz šim brīdim Latvijā reģistrētie un izmantojamie kases aparāti, kases sistēmas būs jānomaina vai jāmodernizē līdz 2017.gadu 1.janvārim.

SIA “UCS” jau ir uzsākusi tehniskā risinājuma izstrādi, kas ļaus VISIEM R-KEEPER lietotājiem laicīgi, pieprasītajos termiņos, pāriet uz modernizēto,  pārstrādāto un atbilstošo likumdošanai risinājumu darbam Latvijā.

Pēc attiecīgo normatīvo aktu analīzes, esam secinājuši, ka pieprasītās izmaiņas varēsim nodrošināt sekojošā veidā:

 

  • R-KEEPER v7 risinājuma lietotājiem, nomainot fiskālās atmiņas moduli pret jauno, kā arī uzstādot jaunāko R-KEEPER v7 versiju pēc jaunās likumdošanas noteikumiem;
  • R-KEEPER v6 risinājuma lietotājiem: pirmais solis ir esošo sistēmu jaunināšana uz R-KEEPER v7, nākošais solis – fiskālas atmiņas moduļa nomaiņa un jaunākās R-KEEPER v7 versijas instalācija.

 

Ņemot vērā veicamo darbu apjomu, aicinām Jūs savlaicīgi pieteikt R-KEEPER v6 programmatūras jaunināšanas darbus uz R-KEEPER v7, kas būtu jāpabeidz līdz š.g. augusta beigām. Pēc minētā termiņa beigām, sākot no septembra, mēs paredzam laiku tieši jaunā fiskālā atmiņas moduļa un projektētā risinājuma ieviešanai visās izmantojamās R-KEEPER v7 kases sistēmās.

Jāpiebilst, ka izmantojot R-KEEPER v7 nākotnē, papildus jau minētajai likumdošanas atbilstībai Jūs iegūsiet daudz citu priekšrocību un iespēju, ko sniedz modernākais  R-KEEPER v7 risinājums, kuru augsti novērtē jau esošie klienti.

Mēs arī turpmāk piedāvāsim vismodernākos risinājumus sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos, kas ļautu ērti un ātri pieņemt lēmumus, paaugstināt ieņēmumus, kontrolēt un samazināt izdevumus, kā arī sniegt labāko iespējamo atbalstu un servisu jau pārdotajām sistēmām.

Ceram uz Jūsu sapratni un atsaucību, lai šo pārejas periodu padarītu pēc iespējas ātrāku un vieglāku.

Ar visiem jautājumiem un pieprasījumiem lūdzam vērsties pie Jūsu menedžera, vai zvanīt mums pa tālr. 67409470.

Ar cieņu,
SIA UCS