Valsts Ieņēmumu Dienestā ir piereģistrēta r_keeper kases sistēmas jaunā versija

Datums: 14.09.2021

Cienījamais sadarbības partneri,  

Vēlamies Jūs informēt par to, ka esam veikuši mūsu restorānu darba automatizācijas sistēmas r_keeper_7 uzlabojumus un jauninājumus, kā rezultātā ir veiktas nozīmīgas izmaiņas kases sistēmas darbībā.   

Pamatojoties uz likumdošanas prasībām, aktuālā r_keeper_7 kases sistēmas modifikācija tika iesniegta uz atbilstības pārbaudi neatkarīgā atbilstības pārbaudes institūcijā un šobrīd esam saņēmuši atbilstības pārbaudes institūcijās apliecinājumu, kas apstiprina, ka minētā kases sistēma atbilst normatīvajiem aktiem par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām. 

Atbilstoši mūsu iesniegumam Valsts ieņēmumu dienestam, aktuālā r_keeper_7 kases sistēmas modifikācija ir iekļauta VID publiskojamā kases sistēmu un apkalpojošo dienestu reģistrā.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka apkalpojošam dienestam ir pienākums informēt lietotāju par tā lietošanā esošās kases sistēmas modeļa (modifikācijas) jaunas versijas reģistrāciju un veikt nepieciešamās darbības versijas atjaunošanai ne vēlāk kā triju mēnešu laikā no jaunas modifikācijas reģistrācijas VID datubāzē. 

Līdz ar šo, tuvākā laikā mēs sazināsimies ar Jums individuāli un saskaņosim izpildes termiņus un nepieciešamo darbu apjomu tieši jūsu lietošanā esošās(o) kases sistēmas(u) atjaunināšanai uz aktuālo modifikāciju. 

Kases sistēmas jaunajā versijā tika veikti vairāki uzlabojumi:

  • uzlabota kases sistēmas čeku izdrukas ātrdarbība;
  • uzlabota sinhronizācija starp objektiem;
  • kasieru veiktās korekcijas ievadot pasūtījumu tiek atspoguļotas gala čekā atsevišķās līnijās;
  • ir uzlabota sistēmas kopēja stabilitāte, novērstas sistēmas iekšējas nepilnības, kas radās neparedzētas kases sistēmas izslēgšanas gadījumos un citas kļūdas;
  • ir radīts papildus produkts RK_WEB_MAN vadības panelis, kas nodrošina iespēju lietotājam draudzīgā formātā piekļūt kases sistēmas EKL (elektroniskās kases lentes) datiem ar detalizēto informāciju par katru reģistrēto darījumu un izdrukāto servisa pasūtījumu. Atsevišķi var veidot elektronisko Z-atskaišu kases žurnālu
  • ir pilnveidota pāreja uz vasaras/ziemas laiku.

Ar cieņu,
SIA UCS