Vienkāršāka kases sistēmas lietošanas pārtraukšanas kartība.

Datums: 27.11.2020

God.Klient!

Gribam Jūs informēt par VID paziņojumu, kurā ir formulēta vienkāršāka kases sistēmas lietošanas pārtraukšanas kartība:

“Uzņēmumi, kas pieņēmuši lēmumu uz laiku pārtraukt kases aparāta lietošanu, nepieciešamības gadījumā var vērsties VID ar lūgumu reģistrēt kases aparāta lietošanas pārtraukšanu uz laiku vismaz uz 30 dienām, iesniegumā norādot konkrētās elektroniskās ierīces un iekārtas uzstādīšanas adresi, šasijas numuru un pievienojot pēdējā izdrukātā Z pārskata kopiju ar reģistrēto Grand total vērtību.

VID, pamatojoties uz elektroniskās ierīces vai iekārtas lietotāja iesniegumu, veiks nepieciešamās darbības, lai VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) reģistrētu elektroniskās ierīces un iekārtas lietošanas pārtraukšanu uz laiku, kas ilgāks par 30 dienām.

Savukārt brīdī, kad uzņēmums pieņems lēmumu atsākt kases aparāta lietošanu, pirms tā lietošanas atsākšanas lūdzam sniegt informāciju VID nepieciešamo darbību veikšanai, iesniegumā norādot kases aparāta šasijas numuru un secīgo Z pārskatu ar reģistrēto Grand total vērtību.

Iesniegumus uzņēmēji var iesniegt EDS, sadaļā “Sarakste ar VID”.”

Pilnu tekstu varat lasīt šeit: https://www.vid.gov.lv/lv/covid-19-pandemijas-perioda-var-vienkarsak-partraukt-kases-aparata-lietosanu

SVARĪGI!!!

OBLIGĀTI ziņot UCS servisa dienestam (rakstot uz e-pastu service@ucs.lv) par darbības apturēšanu un atsākšanu, lai tiktu pareizi koriģēti kases sistēmas un programmatūras apkalpošanas rēķini, kā arī, atsākot darbību, bez kavēšanās tiktu sniegts tehniskais un konsultatīvais atbalsts.

!!! Kā apkalpojošais dienests no savas puses gribam precizēt par darbības atsākšanu: kad tiek plānota atvēršanās ir jāizdrukā jauns Z pārskats un tas ar reģistrēto Grand total vērtību jāpievieno pieteikumam par darbības atsākšanu.

Jāņem vērā, ka darbības atsākšanas pieteikuma izskatīšana var aizņemt vairākas darba dienas!

Darbu ar kases aparātu var uzsākt tikai pēc statusa maiņas, kuru precizēt var EDS mājas lapā https://eds.vid.gov.lv/.

Ar cieņu,
SIA UCS